realizace - lucifer - „ruce vzhůru všichni kurvy!“    

 

 

LUCIFER
(němý magnetický film s živou hudbou, slovem, ruchem a živlem)

10.12. 20:00 meetfactory

premiéra 9.6. 2007 20:00, BUBEC Řeporyje www.bubec.cz
U příležitosti Art Safari BUBEC

"Ruce vzhůru všichni kurvy!“

Režie: Miroslav Bambušek
Hudba: Petr Kofroň
Housle: Igor Lecian
Výprava: Jan Lepšík, Tomáš Bambušek
Kamera: Jakub Hanousek
Střih: Jaroslav Svoboda
Hlasy: Karel Dobrý
Světla: Petr M.C. Holt
Komunikační asistence: Lucie Ferenzová
Asistent režie: Cyril Dobrý, Diviš Dobrý
Ruchy a živly: Jan Kačena, Jan Lepšík, Cyril Dobrý, Diviš Dobrý, Petr M.C. Cholt, Tomáš Bambušek
Produkce: Kateřina Oujezdská, Perzekuce.cz , Bubec www.bubec.cz

premiéra 9.6. 2007 20:00 Lucifer
Světová premiéra sochařské studio BUBEC Řeporyje www.bubec.cz
U příležitosti Art Safari BUBEC

award
 

titanic

Jde o filmový debut společnosti tvůrců spoluporacující se skupinou Perzekuce.cz. Idea k natočení tohoto filmu je poměrně spletitá. Na počátku, v roce 2000, byl napsán a ilustrován komix, který měl každý měsíc vycházet v měsíčním programu ústeckého Činoherního studia. Komix vyšel jednou, podruhé, potřetí a když došlo k vytištění čtvrtého dílu (jinak dvacetidílného komixu), byl komix zakázán kvůli pohoršeným reakcím občanů města a členů divadla. Po té se text i se zbylými črtami postaviček ztratil. V roce 2006 byl tento materiál za poměrně záhadných okolností objeven. A odsud už byl jen krůček k tomu udělat Lucifera, oživlého Lucifera na filmovém plátně. Tím co je řečené výše se ozřejmují pohnutky proč udělat tento film.

O čem film je?

Film je klasickým vyprávěním o cestě vyvolené lidské bytosti za spásou našeho světa a o zápolení s jednou jedinou nástrahou, která vězí na cestě. Tou jedinou pastí je spasitel sám – světlonoš – náš Lucifer. Předloha filmu vychází ze studia modelů chování naší současné civilizace v jejích nejbazálněších existenčních polohách. Dále předloha čerpá ze studia fungování vztahů k sobě a k tomu, co nás oběma směry přesahuje, v archaických kulturách Mezopotamie. V tomto smyslu můžeme řící, že Lucifer je příkladem klasického synkretického eposu.

Formálně se dá říci, že jde o němý magnetický film s živou hudbou, slovem, ruchem a živlem.

Prezentace tohoto filmu bude vždy malou slavností, půjde o projekci filmového materiálu, do kterého živým zvukem a slovem bude vtstupovat osmičlený orchestr pod taktovkou Petra Kofroně.

Fotografie premiéra 9.6. 2007

       


.......      .......

       
       
       
   

Premiérou tohoto filmu také současně vzniká nový fenomén v aktivitách Perzekuce.cz – Kino revoluce. Co je Kino revoluce?

Kino revoluce je přenosné kino, kde se budou prezentovat filmy, které vznikly v dílně
současných a budoucích spolupracovníků Perzekuce.cz.
Témata, kterými se Kino revoluce bude zabývat: Půjde nám o zjevování již uplatněných vizionářských tendencí za účelem přinesení spásy tomuto světu. Budeme se zde pod tímto úhlem zabývat texturou, v které jsou obsaženy tyto vědní obory: filosofie, ekologie, politologie, sociologie, historie, hermeneutika, mystika a geologie.
Formálně filmy, které se zde budou prezentovat, je možné označit jako transoborové dokumenty s živými vstupy. Projekce filmů budou totiž připomínat živé, interaktivní performance.
Kino revoluce bude, počínaje námi, novou kulturně politickou platformou v České republice.
Proč Kino revoluce?
Protože se už na to zas nechceme koukat – chceme oplodnit duše našich spouobčanů novou výpovědní formou, a tak Kino revoluce, naše nová zbraň, vyrazí do agitačního boje za zachovávání naší paměťi.

Přijďte a budete-li chtít, můžeme se svým kinem a Luciferem zavítat do vašich ulic, klubů, náměstí, stodol či tanečních parketů nebo hudebních pódií a to vše jen proto, že Kino revoluce a jeho Lucifer vznikli pod ideou osvěty.

.......      .......

       

 

 

 

 

„přítomnost v tom oka-mžiku na tom
kterém místě TTTMK“

 

 

 

 

 

 

kontakt:
perzekuce@seznam.cz